Spojkové obloženie HDS 57

Do našej ponuky sme zaradili spojkové obloženie HDS 57. Je to trecí materiál na organickej báze určený pre vysoké zaťaženia. Používa sa pri ťažko namáhaných pracovných strojoch a osobných automobiloch napr. športové a inak upravené automobily. Materiál si zachováva svoje trecie vlastnosti až do 280°C (vädnutie) a má nižšie opotrebenie o 40% v porovnaní s bežne používaným materiálom.

náhľadnáhľad